Add your custom tagline title here.

Victory Invest & Consulting AB – Världsunika varumärken, produkter och patent.

Victory Invest & Consulting är ett dotterbolag till 3on gruppen och företaget äger bland annat Sort Socks, Sortera Strumpor och VildDryck som är helt världsunika produkter och varumärken som innehar flertal patent.

Kontaka Viktor Grahn, VD 3on Gruppen för mer information.